خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google
Categoria: Notizie ed approfondimenti

Le sorti di Dilma: La tangentopoli del Brasile

Il 17 aprile la Camera dei Deputati ha approvato con 367 voti favorevoli e 137 contrari l’apertura di un procedimento di impeachment nei confronti della presidente di sinistra Dilma Rousseff.

 

Categoria: Conclusi

Centro Comunitario del Quilombola

IPSIA del Trentino ha realizzato un Centro Comunitario presso la comunità dei Quilombo ad Areia nello Stato di Paraiba in Brasile.