خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google
SOCI IPSIA

Socio fondatore Acli Nazionale

Soci aderenti IPSIA Aosta, IPSIA Ascoli Piceno, IPSIA Brescia, IPSIA Como, IPSIA Cremona, IPSIA Cuneo, IPSIA Milano, IPSIA Sardegna, IPSIA Trentino, IPSIA Treviso, IPSIA Trieste, IPSIA Varese, IPSIA Venezia, IPSIA Vercelli

Soci sostenitori FAP (Federazione Anziani e Pensionati ACLI), USACLI (Unione Sportiva ACLI), ACLI Terra

 

ORGANI E CARICHE

Presidente Nazionale Mauro Montalbetti

Direttivo Benedetta Iannelli, Fabio Pipinato, Laura Vacilotto, Marco Calvetto, Matteo Bracciali, Michele Lepora, Silvio Ziliotto. Invitati Gianluca Alfano, Giovanni Fucili

Vicepresidenti Benedetta Iannelli, Laura Vacilotto, Fabio Pipinato

Segretario Amministrativo Paolo Conti

Collegio dei Revisori Rosella Pellegrini (presidente), Roberto Carnevali e Stefano Melorio

Collegio dei Garanti Franco Codega, Roberto Volpini, Soana Tortora

Questo sito utilizza cookies necessari per la navigazione, nonché cookies anche di terze parti per finalità analitiche e di controllo della performance. Per l'informativa privacy e le modalità per gestire i cookies: CLICCA QUI.